03/10/2023
SKOPJE

Време

Време

Времето е бесплатно, но бесценето. Не можете да го поседувате, но можете да го користите. Не можете да го задржите, но можете да го потрошите.

Повеќе ...

Заинтересираните правни и физички лица може да не контактираат на [email protected] , со барање за договор за закупување на рекламен простор на страната: