08/02/2023
SKOPJE

Македонија денес – Судија Лидија Крстевска

СУДИЈАТА :

Име и презиме:
Лидија Крстевска,

Основен суд Скопје 2 Скопје

Година на избор:
01.07.1996

Област на која работи судијата:
Семејни спорови


Денес 14.07.2022 год., ДОНЕСЕ ПРЕСУДА ПО МОБИНГ ТУЖБА - РАБОТЕН СПОР, кој се решава од 26.07.2019 год., и притоа на предметот се променети 4 - ца Судии без никакво ОБЈАСНУВАЊЕ на Тужителката.

СУДИЈА ЛИДИЈА !!!

Ако воопшто може да се каже дека си СУДИЈА - ПРЕСУДАТА ШТО ЈА ДОНЕСЕ, А ГЛАСИ :

- СЕ ОДБИВА ТУЖБЕНОТО БАРАЊЕ,
ДА ТИ БИДЕ ТЕШКА НА СУДНИОТ ДЕН, БОГ ДА ТИ БИДЕ НА ПОМОШ И РАЦЕТЕ ТИ СЕ КРВАВИ.

Како СУДЕШЕ така ДА ТИ СЕ СУДИ !!!

Колку ПРАВДА ШТО ДОНЕСЕ ТАА ПРЕСУДА,
ТОЛКУ ИСПРАВЕНА ДА БИДЕШ,.. и Тоалетната Хартија ама УПОТРЕБЕНА има поголема вредност од твојата Професионалност, Стручност и Совесност, СРАМ И АРАМ ДА ТИ БИДЕ, ,..... !!!

Ти и твоите деца, внуци, правнуци и другите поколенија доживотно ПРАВДА да барате и никогаш да не ја најдете, АМИН!!!

Елена Петровска 
14.07.2022 год., Скопје 

                                     фото : СУДИЈА ЛИДИЈА КРСТЕВСКА  
1.700 Прегледи

Заинтересираните правни и физички лица може да не контактираат на [email protected] , со барање за договор за закупување на рекламен простор на страната: