28/09/2023
SKOPJE

Македонија денес – До г-дин Владо Бучковски

 

До

Г-дин ВЛАДО БУЧКОВСКИ  

 

 

КАКО ПРОФЕСОР ПО РИМСКО ПРАВО НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ УКИМ СКОПЈЕ, НЕ ВИ ДОЛИКУВА ДА ПРЕДАВАТЕ НЕВИСТИНИ. 
ДОЛЖНИ СТЕ ДА УКАЖЕТЕ НА ПРАВНИТЕ ФАКТИ.
ПРЕД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ДА ГО ПОСТАВИТЕ ПОВТОРНО ВО РАБОТА МЕЃУНАРОДНИОТ ПОВЕЌЕСТРАН БУКУРЕШКИ МИРОВЕН ДОГОВОР од 1913 г.
СО ВАЖНОСТ ОД СТО (100) ГОДИНИ ИЛИ Е ВО СИЛА ЗАКЛУЧНО СО 2013 г.
ШТО ТОА ЗНАЧИ:
БУГАРИЈА ФОРМАЛНО-ПРАВНО НЕМА ЈУРИСДИКЦИЈА НАД ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА, НАСЕЛЕНА СО МАКЕДОНСКИ НАРОД, ШТО БУГАРИЈА НЕ ГО ПРИЗНАВА.
ИЗМЕНИТЕ ШТО ГИ ПРЕДЛАГАТЕ ВО УСТАВОТ НА РСМ СЕ:
НА МАЛА ВРАТА ПРИЗНАВАТЕ КАПИТУЛАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА !!!!!!!
ВИЕ МНОГУ ДОБРО ЈА ПОЗНАВАТЕ ИСТОРИЈАТА И ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА НА МАКЕДОНИЈА И БАЛКАНОТ И ЕВРОПА.
СЕКОЕ ПРЕДАВСТВО Е КАЗНИВО.
СЕКОЈ ШТЕТЕН ДОГОВОР ЗА МАКЕДОНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ МОЖЕ ДА СЕ ПОНИШТИ ПРЕД НАДЛЕЖЕН МЕЃУНАРОДЕН СУД.
ДОЛЖЕН СТЕ ИСТО ТАКА ДА ГИ ЗНАЕТЕ ВИСТИНСКИТЕ ПРИЧИНИ ШТО ДОСЕГА НЕ ДОБИВМЕ ДАТУМ ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА ЧЛЕН НА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА :
– ТЕШКО БЕЗЗАКОНИЕ,
– КРИМИНАЛ,
– КОРУПЦИЈА,
– ДИСКРИМИНАЦИЈА, 
ШТО ЗА ЖАЛ НАЈМНОГУ СЕ ПРИСУТНИ ВО ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА.
ОД ПРЕТХОДНАТА ПРИЧИНА ДОЛЖНИ СТЕ:
НА НАЧИН И ВО ПОСТАПКА УРЕДЕНИ СО ЗАКОНОТ ДА СЕ ДОНЕСИ:
– ЗАКОН ЗА ИЗБОР НА СУДИИ, ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ И ДРЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ СО МАНДАТ ОД ПЕТ (5) ГОДИНИ;
– ЗАКОН ЗА ПОТЕКЛО НА ИМОТОТ;
-ЕДЕН ЗАКОН ЗА СИТЕ – ЗА ПЛАТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА.
ДА НЕМА ЕКСТРЕМНИ РАЗЛИКИ ОД ИСТИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ,
од 500,00 евра до 5.000,00 и 6.000,00 евра МЕСЕЧНА ПЛАТА. 
– ДА СЕ ПОСТАПИ ПО СИТЕ ПРЕТСТАВКИ И КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ ПРОТИВ СУДИИ, ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ, ДРЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ И КОРУМПИРАНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ДРЖАВНАТА УПРАВА. 
РЕШЕТЕ ГИ ПРЕДМЕТИТЕ ОД ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА од 2000 г. и  УТВРДУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНОСТ, НА ЗАКОНИТ НАЧИН. 
ИСТО ТАКА ПОБАРАЈТЕ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ПОДАТОК: 
ВО КОЈА ЗЕМЈА ЧЛЕНКА НА ЕУ – ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНОСТ, ВО ЈАВНАТА КНИГА НА КАТАСТАРОТ
Е ЗАПИШАНО ВРЗ ОСНОВА НА АПСОЛУТНО НИШТОВНИ РЕШЕНИЈА, ШТО НЕ ПОСТОЈАТ ВО ПРАВЕН ПРОМЕТ И НЕ УЖИВААТ ПРАВНА ЗАШТИТА И СЕ СПРОТИВНИ НА ПРАВОСИЛНИТЕ ПРОПИСИ, 
ЧЛЕН 40 ст.4 и 5 од ЗАКОНОТ ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА НАЕМНИТЕ ЗГРАДИ И ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (“Сл.Лист на ФНРЈ“ бр.52 од 31.12.1958 година) и 
СПРОТИВНИ НА член 3 од ЗАКОНОТ ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА. 
ОВА ГО ИМА ВО КАТАСТАР ПРИЛЕП. 
АДМИНИСТРАЦИЈАТА ВО УПРАВАТА ВИЕ Е НЕСТРУЧНА, НЕПРОФЕСИОНАЛНА И КРИМИНАЛНА. 
ТУКА ТРЕБА ДА СЕ ОСВРНЕТЕ ЗА ПРОМЕНА ИЛИ РЕФОРМА. 
ШТО СЕ ОДНЕСУВА ЗА ФАКТИТЕ НА КОИ ВИЕ УКАЖУВАТЕ ВО ВАШИОТ КОМЕНТАР, ДОЛЖЕН СТЕ ДА ЈА ПРЕЗЕНТИРАТЕ ВИСТИНАТА. 
КОГА БУГАРИЈА ЌЕ ИМ ГО ВРАТИ ЖИВОТОТ НА БЕЗБРОЈ БОРЦИ УБИЕНИ ОД ФАШИСТИЧКИОТ БУГАРСКИ ОКУПАТОР ВО МАКЕДОНИЈА И БУГАРСКИТЕ ЗАТВОРИ (АСЕНОВ ГРАД) ЗА ВРЕМЕ НА НОБ 1941-1945 година , ЗА СЛОБОДЕН ПРИЛЕП, МАКЕДОНИЈА И ЈУГОСЛАВИЈА, ТОГАШ ЌЕ ПРЕГОВАРАТЕ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПЛОНУВАЊА НА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА !!!!!!!!!!!!!!  
15.12.2021
Глас од Народот Македонски
762 Прегледи

Заинтересираните правни и физички лица може да не контактираат на [email protected] , со барање за договор за закупување на рекламен простор на страната: