14/04/2024
SKOPJE

Назад, назад Калино моме – Македонска песна !!!

НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  – ИЗВОРНО !!!    

Назад, назад Калино Моме                        

Назад, назад Калино Моме
Назад, назад, Калино моме,
немој да одиш по мене.
Кај нас си има висока гора,
не ќе можеш да ја поминеш. (x2)
Ќе се сторам јас сокол пиле
и пак кај тебе ќе дојдам.
Гора ќе прелетам,
кај тебе ќе дојдам,
вечно твоја ќе бидам. (x2)
Назад, назад, Калино моме,
немој да одиш по мене.
Кај нас си има длабока река,
не ќе можеш да ја поминеш. (x2)
Ќе се сторам јас мрена риба
и пак кај тебе ќе дојдам.
Река ќе препливам,
кај тебе ќе дојдам,
вечно твоја ќе бидам. (x2)
Назад, назад, Калино моме,
немој да одиш по мене.
Кај нас си имам убава жена
и две мали дечиња.
Ќе се сторам јас црна чума
и пак кај тебе ќе дојдам.
Жена ќе ти сотрам,
дечиња ќе гледам,
вечно твоја ќе бидам. (x2)

ПРЕВОД НА СРПСКИ ЈАЗИК   

Назад, назад, Калино девојко

Назад, назад, Калино моме
Немој да идеш за мном
Код нас има висока гора
Нећеш моћи да је пређеш
Претворићу се у сокола
И доћи ћу до тебе
Гору ћу прелетети, теби ћу доћи
Вечно твоја ћу бити
Назад, назад, Калино моме
Немој да идеш за мном
Код нас постоји дубока река
Нећеш моћи да је пређеш
Претворићу се у рибу мрену
И доћи ћу до тебе
Реку ћу препливати, теби ћу доћи
Вечно твоја ћу бити
Назад, назад, Калино моме
Немој да идеш за мном
Код нас има лепа жена
И двоје мале деце
Претворићу се у црну кугу
И дићи ћу до тебе
Жену ћу ти сатрети, децу ћу ти чувати
Вечно твоја ћу бити

ПРЕВОД НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

Back, back Kalina girl,
Don’t follow me,
At ours there is a tall mountain,
You will not be able to cross it.
I will become a falcon bird,
And again I will come to you
I will fly over the mountain,
I will come to you
I will be forever yours.
Back, back Kalina girl,
Don’t follow me,
At ours there is a deep river
You will not be able to cross it.
I will become a barbel fish
And again I will come to you
I will swim over the river
I will be forever yours.
Back, back, Kalina girl
Don’t follow me
At ours there is a beautiful woman
And two little children.
I will turn into a black plague
And again I will come to you
I will poison your wife,
I will look after your children
I will be forever yours.   
556 Прегледи

Заинтересираните правни и физички лица може да не контактираат на [email protected] , со барање за договор за закупување на рекламен простор на страната: