29/01/2023
SKOPJE

Enigma – Sadeness

 

 

Оваа песна нуди интересен контраст на јазиците – светиот јазик на црквата, латинскиот и сензуалниот француски јазик.

Оваа песна не е само за де Сад, туку за љубовта и сексот, душата и телото.

Песната нуди поглед на периодот во кој живеел Де Сад, кога сексуалноста се сметала за навреда кон Бога, бидејќи Црквата верувала дека ја негира душата.    

Де Сад го донесе тој став до крајност, негирајќи дека е нешто повисоко од сексуалното задоволство како лажно.

Значи, во основа оваа песна е во спротивност со строгиот, духовен свет на Црквата и расипаниот, аморален свет на Де Сад.

 

 

Procedamus in pace

In nomine Christi,

Amen Cum angelis et pueris

Fideles inveniamur

Attollite portas, principes, vestras

Et elevamini, portae aeternales

Et introibit rex gloriae

Qius est iste Rex glorie?

Sade, dis-moi

Sade, donne-moi

Procedamus in pace

In nomine Christi,

Amen Sade, dis-moi

Qu’est-ce que tu vas chercher?

Le bien par le mal

La vertu par le vice

Sade, dis-moi, pourquoi l’évangile a du mal?

Quelle est…    

 

 

283 Прегледи

Заинтересираните правни и физички лица може да не контактираат на [email protected] , со барање за договор за закупување на рекламен простор на страната: