28/09/2023
SKOPJE

Рим или ДИК,…

И додека во СВЕТОТ сите патишта водат кон Рим,…. !!!

Рим се смета за еден од најубавите антички градови во светот.

Содржи огромни количини од бесценети уметнички дела, палати, музеи, паркови, цркви, градини, базилики, храмови, вили, плоштади, театри и други места воопшто.

Рим е еден од најважните туристички дестинации во светот.

Сето тоа се должи на непроценливо бескрајно големо археолошко и уметничко богатство како и за шармот на својата единствена традиција, убавината на панорамските погледи и на големина на величествените вили и паркови.

Меѓу повеќето значајни ресурси се и музеите.

Рим е исто важен за музиката и има интезивна музичка сцена вклучувајќи и неколку престижни музички театри.

Рим е еден од најголемите археолошки центри и еден од главните центри во светот на археолошките истражувања.    

Денес во Република Македонија СИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ КОН ДИК,….. !!! 

Државната изборна комисија или ДИК според Уставот на Република Македонија е надлежна за спроведување на сите избори во Република Македонија.

ДИК е составен од претседател, потпретседател и членови.

Сите членови на ДИК ги избира Собранието на Република Македонија, по претходен политички консензус.    

 

 

482 Прегледи

Заинтересираните правни и физички лица може да не контактираат на [email protected] , со барање за договор за закупување на рекламен простор на страната: