29/01/2023
SKOPJE

Жалење,…

Жалењето е бескорисно…
напуштањето на Себе си значи Губење на Сегашното ВРЕМЕ 
за МИНАТО кое повеќе не можеме да го ПРОМЕНИМЕ , …  

 

 

301 Прегледи

Заинтересираните правни и физички лица може да не контактираат на [email protected] , со барање за договор за закупување на рекламен простор на страната: