28/09/2023
SKOPJE

НЕВИНО – ПРВАТА ЉУБОВ !!!

КОГА ДЕЦАТА СЕ САКААТ
Кога децата се сакаат, тие се бакнуваат додека стојат
Пред капиите во ноќта
Додека минувачите покажуваат со прст кон нив  
Но, децата кога се сакаат
Не им е гајле дали некој ги гледа
Затоа што ги има само нивните сенки
Тие треперат во ноќта
И провоцираат кај минувачите
Бес, презир, смеа и завист
Децата кога се сакаат не се тука за никого 
Тогаш се далеку од тука отколку што е ноќта
И многу подалеку од денот  
Тие се
Во заслепувачката светлина на ПРВАТА ЉУБОВ !!! 
Deca kad se vole ljube se stojeći 
Po kapijama noći
Dok prolaznici ukazuju prstom na njih
Ali decu kad se vole
Baš je briga da li ih ko vidi
Jer tu su samo njihove senke
Treperave u noći
I koje izazivaju kod prolaznika
Bes prezir smeh i zavist
Deca kad se vole nisu ovde ni za koga
Tada su dalje odavde nego što je noć
I mnogo dalje nego što je dan     
Ona su
U zaslepljujućoj svetlosti PRVE LJUBAVI !!!
Автор: Жак Превер (француски: Jacques Prévert; 4 февруари 1900 – 11 април 1977) — истакнат француски поет, претставник на надреализмот и симболизмот. Важи за најпопуларниот стихотворец на сите времиња по Беранже и Иго.
351 Прегледи

Слични Содржини

Заинтересираните правни и физички лица може да не контактираат на [email protected] , со барање за договор за закупување на рекламен простор на страната: