28/09/2023
SKOPJE

Искушенија,…

Сите искушенија,

сите помирувања,

и сите страдања во животот,

можат да се мерат со силата и

должината на Несоницата која ги придружува.

Денот е само бела хартија
на која се се’ забележува и запишува,
а сметката се наплатува ноќе на големите,
темни и жешки полиња на Несоницата.    
Автор на текст и насловна слика: “Есен во мене“ 
490 Прегледи

Слични Содржини

Заинтересираните правни и физички лица може да не контактираат на [email protected] , со барање за договор за закупување на рекламен простор на страната: